Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLETYŁO

Aktualność danych:

POLETYŁO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (77 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 155 osób, z czego:

75

kobiet

80

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2891. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2861. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLETYŁO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie8 mężczyzn, 8 kobiet

  • mazowieckie21 mężczyzn, 19 kobiet

  • podlaskie41 mężczyzn, 36 kobiet

  • śląskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).