Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLEWACZ

Aktualność danych:

POLEWACZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (94 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 190 osób, z czego:

96

kobiet

94

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2870. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2847. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLEWACZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubuskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie45 mężczyzn, 49 kobiet

  • opolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie25 mężczyzn, 13 kobiet

  • zachodniopomorskie11 mężczyzn, 10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).