Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLEWCZYŃSKA

Aktualność danych:

POLEWCZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (22 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 60 osób, z czego:

60

kobiet

Męska forma nazwiska to POLEWCZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2906. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLEWCZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie22 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • pomorskie3 kobiety

  • wielkopolskie19 kobiet

  • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).