Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLEWIAK

Aktualność danych:

POLEWIAK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (123 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 446 osób, z czego:

224

kobiety

222

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2742. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2719. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLEWIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie33 mężczyzn, 32 kobiety

 • lubelskie16 mężczyzn, 18 kobiet

 • lubuskie5 mężczyzn, 6 kobiet

 • łódzkie58 mężczyzn, 65 kobiet

 • małopolskie2 mężczyzn, 5 kobiet

 • mazowieckie14 mężczyzn, 11 kobiet

 • opolskie13 mężczyzn, 10 kobiet

 • pomorskie7 mężczyzn, 6 kobiet

 • śląskie29 mężczyzn, 28 kobiet

 • warmińsko-mazurskie8 mężczyzn, 10 kobiet

 • zachodniopomorskie24 mężczyzn, 19 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).