Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLEWSKA

Aktualność danych:

POLEWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (102 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 647 osób, z czego:

647

kobiet

Męska forma nazwiska to POLEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2319. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie53 kobiety

 • kujawsko-pomorskie88 kobiet

 • lubelskie2 kobiety

 • lubuskie54 kobiety

 • łódzkie41 kobiet

 • mazowieckie68 kobiet

 • opolskie9 kobiet

 • podkarpackie3 kobiety

 • podlaskie2 kobiety

 • pomorskie32 kobiety

 • śląskie65 kobiet

 • świętokrzyskie8 kobiet

 • warmińsko-mazurskie16 kobiet

 • wielkopolskie102 kobiety

 • zachodniopomorskie41 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: