Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLIŃSKA

Aktualność danych:

POLIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (233 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 1108 osób, z czego:

1108

kobiet

Męska forma nazwiska to POLIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1866. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie49 kobiet

 • kujawsko-pomorskie139 kobiet

 • lubelskie18 kobiet

 • lubuskie23 kobiety

 • łódzkie78 kobiet

 • małopolskie29 kobiet

 • mazowieckie87 kobiet

 • opolskie5 kobiet

 • podkarpackie19 kobiet

 • podlaskie233 kobiety

 • pomorskie32 kobiety

 • śląskie44 kobiety

 • świętokrzyskie2 kobiety

 • warmińsko-mazurskie23 kobiety

 • wielkopolskie151 kobiet

 • zachodniopomorskie68 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).