Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLIANSKA

Aktualność danych:

POLIANSKA – nazwisko jednoczłonowe.

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 334 osoby, z czego:

334

kobiety

Męska forma nazwiska to POLIANSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2635. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Brak danych dotyczących występowania nazwiska. Na koniec 2017 roku nie odnotowano tego nazwiska w rejestrze PESEL, bądź było noszone przez mniej, niż 2 osoby.

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: