Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLICHNOWSKA

Aktualność danych:

POLICHNOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (65 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 158 osób, z czego:

158

kobiet

Męska forma nazwiska to POLICHNOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2808. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLICHNOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie36 kobiet

  • lubuskie12 kobiet

  • łódzkie14 kobiet

  • mazowieckie7 kobiet

  • opolskie3 kobiety

  • podkarpackie7 kobiet

  • pomorskie5 kobiet

  • śląskie4 kobiety

  • wielkopolskie65 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).