Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLICHNOWSKI

Aktualność danych:

POLICHNOWSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (70 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 154 osoby, z czego:

154

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to POLICHNOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2787. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLICHNOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie38 mężczyzn

  • lubuskie6 mężczyzn

  • łódzkie11 mężczyzn

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • opolskie2 mężczyzn

  • podkarpackie4 mężczyzn

  • pomorskie10 mężczyzn

  • wielkopolskie70 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).