Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLICHT

Aktualność danych:

POLICHT – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (288 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 738 osób, z czego:

383

kobiety

355

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2583. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2586. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLICHT w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie78 mężczyzn, 70 kobiet

 • kujawsko-pomorskie7 mężczyzn, 11 kobiet

 • lubelskie7 mężczyzn, 10 kobiet

 • lubuskie5 mężczyzn, 3 kobiety

 • małopolskie148 mężczyzn, 140 kobiet

 • mazowieckie9 mężczyzn, 12 kobiet

 • opolskie6 mężczyzn, 7 kobiet

 • podkarpackie6 mężczyzn, 7 kobiet

 • pomorskie3 kobiety

 • śląskie30 mężczyzn, 42 kobiety

 • świętokrzyskie3 mężczyzn, 3 kobiety

 • warmińsko-mazurskie11 mężczyzn, 10 kobiet

 • wielkopolskie4 mężczyzn, 2 kobiety

 • zachodniopomorskie8 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: