Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLICIŃSKA

Aktualność danych:

POLICIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (48 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 100 osób, z czego:

100

kobiet

Męska forma nazwiska to POLICIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2866. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLICIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie5 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie35 kobiet

  • śląskie48 kobiet

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).