Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLIKOWSKA

Aktualność danych:

POLIKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (32 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 162 osoby, z czego:

162

kobiety

Męska forma nazwiska to POLIKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2804. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLIKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie32 kobiety

  • kujawsko-pomorskie11 kobiet

  • lubelskie23 kobiety

  • lubuskie17 kobiet

  • łódzkie4 kobiety

  • mazowieckie9 kobiet

  • opolskie6 kobiet

  • pomorskie17 kobiet

  • śląskie9 kobiet

  • zachodniopomorskie16 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).