Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLIKOWSKI

Aktualność danych:

POLIKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (45 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 175 osób, z czego:

175

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to POLIKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2766. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLIKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie45 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie8 mężczyzn

 • lubelskie25 mężczyzn

 • lubuskie12 mężczyzn

 • łódzkie5 mężczyzn

 • mazowieckie17 mężczyzn

 • opolskie9 mężczyzn

 • pomorskie13 mężczyzn

 • śląskie10 mężczyzn

 • wielkopolskie3 mężczyzn

 • zachodniopomorskie14 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).