Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLINOWSKA

Aktualność danych:

POLINOWSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (9 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 36 osób, z czego:

36

kobiet

Męska forma nazwiska to POLINOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2930. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLINOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubuskie5 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie9 kobiet

  • wielkopolskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).