Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLIPOWSKA

Aktualność danych:

POLIPOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (20 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 57 osób, z czego:

57

kobiet

Męska forma nazwiska to POLIPOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2912. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLIPOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • lubuskie5 kobiet

  • łódzkie20 kobiet

  • wielkopolskie16 kobiet

  • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).