Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLIS

Aktualność danych:

POLIS – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (286 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 496 osób, z czego:

242

kobiety

254

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.95.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2724. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2687. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLIS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie25 mężczyzn, 34 kobiety

 • lubuskie13 mężczyzn, 12 kobiet

 • łódzkie16 mężczyzn, 12 kobiet

 • małopolskie2 kobiety

 • mazowieckie6 mężczyzn, 3 kobiety

 • opolskie8 mężczyzn, 6 kobiet

 • podlaskie3 mężczyzn, 2 kobiety

 • pomorskie4 mężczyzn, 7 kobiet

 • śląskie153 mężczyzn, 133 kobiety

 • świętokrzyskie2 kobiety

 • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).