Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLISZAK

Aktualność danych:

POLISZAK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (44 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 131 osób, z czego:

65

kobiet

66

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2901. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2875. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLISZAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn, 13 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 7 kobiet

  • łódzkie6 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie16 mężczyzn, 8 kobiet

  • mazowieckie7 mężczyzn, 5 kobiet

  • podkarpackie23 mężczyzn, 21 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).