Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLISZCZUK

Aktualność danych:

POLISZCZUK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (24 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 106 osób, z czego:

48

kobiet

58

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.83.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2918. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2883. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLISZCZUK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 mężczyzn, 12 kobiet

  • kujawsko-pomorskie6 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubuskie3 kobiety

  • mazowieckie8 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).