Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLITA

Aktualność danych:

POLITA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (35 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 111 osób, z czego:

52

kobiety

59

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.88.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2914. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2882. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLITA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 6 kobiet

  • lubuskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie2 mężczyzn

  • małopolskie2 mężczyzn

  • mazowieckie16 mężczyzn, 19 kobiet

  • podkarpackie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • podlaskie7 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • warmińsko-mazurskie13 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).