Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLITAŃSKA

Aktualność danych:

POLITAŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (133 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 351 osób, z czego:

351

kobiet

Męska forma nazwiska to POLITAŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2615. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLITAŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie22 kobiety

 • kujawsko-pomorskie12 kobiet

 • lubuskie3 kobiety

 • łódzkie98 kobiet

 • małopolskie3 kobiety

 • mazowieckie2 kobiety

 • opolskie16 kobiet

 • pomorskie6 kobiet

 • śląskie133 kobiety

 • świętokrzyskie6 kobiet

 • warmińsko-mazurskie2 kobiety

 • wielkopolskie22 kobiety

 • zachodniopomorskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).