Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLITO

Aktualność danych:

POLITO – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: lubuskim (29 osób), pomorskim (29 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 151 osób, z czego:

78

kobiet

73

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.07.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2888. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2868. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLITO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubuskie18 mężczyzn, 11 kobiet

  • małopolskie7 mężczyzn, 9 kobiet

  • pomorskie15 mężczyzn, 14 kobiet

  • warmińsko-mazurskie16 mężczyzn, 11 kobiet

  • zachodniopomorskie8 mężczyzn, 10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).