Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLITYŁO

Aktualność danych:

POLITYŁO – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (22 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 122 osoby, z czego:

61

kobiet

61

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2905. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2880. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLITYŁO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn, 9 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubelskie2 mężczyzn

  • łódzkie12 mężczyzn, 10 kobiet

  • małopolskie11 mężczyzn, 10 kobiet

  • mazowieckie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie6 mężczyzn, 8 kobiet

  • podlaskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie5 kobiet

  • wielkopolskie9 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: