Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLITYŃSKA

Aktualność danych:

POLITYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (9 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 14 osób, z czego:

14

kobiet

Męska forma nazwiska to POLITYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2952. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLITYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • podkarpackie9 kobiet

  • śląskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).