Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLIWCZAK

Aktualność danych:

POLIWCZAK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (34 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 137 osób, z czego:

75

kobiet

62

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.21.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2891. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2879. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLIWCZAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • kujawsko-pomorskie6 kobiet

  • lubelskie14 mężczyzn, 18 kobiet

  • łódzkie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • świętokrzyskie13 mężczyzn, 13 kobiet

  • wielkopolskie16 mężczyzn, 18 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).