Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLIWKA

Aktualność danych:

POLIWKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (114 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 398 osób, z czego:

204

kobiety

194

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2762. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2747. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLIWKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie39 mężczyzn, 26 kobiet

 • kujawsko-pomorskie28 mężczyzn, 29 kobiet

 • lubelskie13 mężczyzn, 4 kobiety

 • lubuskie3 mężczyzn

 • małopolskie12 mężczyzn, 13 kobiet

 • opolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

 • podkarpackie50 mężczyzn, 64 kobiety

 • pomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety

 • śląskie15 mężczyzn, 17 kobiet

 • warmińsko-mazurskie3 kobiety

 • wielkopolskie9 mężczyzn, 8 kobiet

 • zachodniopomorskie9 mężczyzn, 13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: