Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLIWKO

Aktualność danych:

POLIWKO – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (28 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 49 osób, z czego:

19

kobiet

30

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.63.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2947. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2911. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLIWKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie18 mężczyzn, 10 kobiet

  • lubuskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie2 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).