Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLIWODA

Aktualność danych:

POLIWODA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (113 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 260 osób, z czego:

135

kobiet

125

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2831. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2816. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLIWODA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • mazowieckie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie51 mężczyzn, 62 kobiety

  • śląskie34 mężczyzn, 43 kobiety

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).