Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLIWODZIŃSKA

Aktualność danych:

POLIWODZIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (22 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 27 osób, z czego:

27

kobiet

Męska forma nazwiska to POLIWODZIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2939. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLIWODZIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie22 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).