Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLKA

Aktualność danych:

POLKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (98 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 177 osób, z czego:

85

kobiet

92

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.92.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2881. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2849. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 mężczyzn, 8 kobiet

  • łódzkie49 mężczyzn, 49 kobiet

  • małopolskie5 mężczyzn

  • opolskie4 kobiety

  • śląskie5 mężczyzn, 8 kobiet

  • wielkopolskie11 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: