Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLKO

Aktualność danych:

POLKO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (149 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 228 osób, z czego:

115

kobiet

113

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2851. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2828. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubelskie18 mężczyzn, 15 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn

  • podkarpackie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie75 mężczyzn, 74 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).