Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLLAK

Aktualność danych:

POLLAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (110 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 379 osób, z czego:

201

kobiet

178

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.13.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2765. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2763. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLLAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie3 mężczyzn, 9 kobiet

 • kujawsko-pomorskie17 mężczyzn, 11 kobiet

 • małopolskie8 mężczyzn, 8 kobiet

 • mazowieckie5 mężczyzn, 8 kobiet

 • opolskie37 mężczyzn, 27 kobiet

 • podlaskie2 kobiety

 • pomorskie51 mężczyzn, 59 kobiet

 • śląskie29 mężczyzn, 29 kobiet

 • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

 • wielkopolskie4 mężczyzn, 2 kobiety

 • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).