Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLLER

Aktualność danych:

POLLER – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (14 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 31 osób, z czego:

19

kobiet

12

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.58.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2947. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2929. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLLER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie9 mężczyzn, 5 kobiet

  • opolskie4 kobiety

  • podkarpackie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).