Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLLOK

Aktualność danych:

POLLOK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (94 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 376 osób, z czego:

207

kobiet

169

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.22.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2759. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2772. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLLOK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie18 mężczyzn, 11 kobiet

  • małopolskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie5 mężczyzn, 9 kobiet

  • opolskie45 mężczyzn, 49 kobiet

  • podkarpackie3 kobiety

  • pomorskie5 mężczyzn, 7 kobiet

  • śląskie28 mężczyzn, 44 kobiety

  • wielkopolskie25 mężczyzn, 26 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).