Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLMAŃSKA

Aktualność danych:

POLMAŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (10 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 38 osób, z czego:

38

kobiet

Męska forma nazwiska to POLMAŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2928. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLMAŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie4 kobiety

  • pomorskie4 kobiety

  • śląskie8 kobiet

  • warmińsko-mazurskie10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).