Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLMAŃSKI

Aktualność danych:

POLMAŃSKI – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (17 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 45 osób, z czego:

45

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to POLMAŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2896. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLMAŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • małopolskie2 mężczyzn

  • pomorskie5 mężczyzn

  • śląskie10 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie17 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).