Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLNIAK

Aktualność danych:

POLNIAK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (80 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 403 osoby, z czego:

201

kobiet

202

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2765. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2739. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLNIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie21 mężczyzn, 25 kobiet

 • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety

 • lubuskie2 mężczyzn

 • łódzkie7 mężczyzn, 11 kobiet

 • małopolskie16 mężczyzn, 15 kobiet

 • mazowieckie13 mężczyzn, 12 kobiet

 • opolskie5 mężczyzn, 6 kobiet

 • podkarpackie18 mężczyzn, 18 kobiet

 • pomorskie11 mężczyzn, 8 kobiet

 • śląskie35 mężczyzn, 28 kobiet

 • świętokrzyskie37 mężczyzn, 43 kobiety

 • wielkopolskie9 mężczyzn, 8 kobiet

 • zachodniopomorskie11 mężczyzn, 15 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).