Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLNIASZEK

Aktualność danych:

POLNIASZEK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (53 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 114 osób, z czego:

55

kobiet

59

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.93.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2914. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2874. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLNIASZEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn, 3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie8 mężczyzn, 7 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • podkarpackie27 mężczyzn, 26 kobiet

  • śląskie8 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).