Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLNIK

Aktualność danych:

POLNIK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (525 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 685 osób, z czego:

356

kobiet

329

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2610. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2612. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLNIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubelskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie9 mężczyzn, 6 kobiet

  • opolskie3 mężczyzn

  • podkarpackie14 mężczyzn, 17 kobiet

  • pomorskie4 mężczyzn

  • śląskie265 mężczyzn, 260 kobiet

  • warmińsko-mazurskie6 mężczyzn, 8 kobiet

  • wielkopolskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).