Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLOCZEK

Aktualność danych:

POLOCZEK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (2013 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 3095 osób, z czego:

1599

kobiet

1496

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.07.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1454. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

1505. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLOCZEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie25 mężczyzn, 35 kobiet

 • łódzkie5 kobiet

 • małopolskie10 mężczyzn, 13 kobiet

 • mazowieckie18 mężczyzn, 16 kobiet

 • opolskie81 mężczyzn, 94 kobiety

 • podkarpackie27 mężczyzn, 24 kobiety

 • pomorskie6 mężczyzn, 8 kobiet

 • śląskie984 mężczyzn, 1029 kobiet

 • świętokrzyskie15 mężczyzn, 13 kobiet

 • warmińsko-mazurskie2 kobiety

 • wielkopolskie9 mężczyzn, 12 kobiet

 • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: