Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLOK

Aktualność danych:

POLOK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (2455 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 3619 osób, z czego:

1857

kobiet

1762

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1276. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

1321. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLOK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie8 mężczyzn, 12 kobiet

 • kujawsko-pomorskie11 mężczyzn, 8 kobiet

 • lubelskie10 mężczyzn, 7 kobiet

 • lubuskie5 mężczyzn, 11 kobiet

 • łódzkie2 mężczyzn, 3 kobiety

 • małopolskie18 mężczyzn, 22 kobiety

 • mazowieckie10 mężczyzn, 9 kobiet

 • opolskie199 mężczyzn, 198 kobiet

 • podkarpackie4 kobiety

 • podlaskie2 mężczyzn, 4 kobiety

 • pomorskie5 mężczyzn, 7 kobiet

 • śląskie1204 mężczyzn, 1251 kobiet

 • świętokrzyskie4 mężczyzn

 • zachodniopomorskie17 mężczyzn, 20 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: