Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POLOWA

Aktualność danych:

POLOWA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: dolnośląskim (33 osoby), wielkopolskim (33 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 125 osób, z czego:

125

kobiet

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2844. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POLOWA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie33 kobiety

  • lubelskie4 kobiety

  • lubuskie6 kobiet

  • łódzkie17 kobiet

  • mazowieckie4 kobiety

  • opolskie6 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie3 kobiety

  • wielkopolskie33 kobiety

  • zachodniopomorskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).