Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POMADOWSKA

Aktualność danych:

POMADOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: małopolskim (3 osoby), zachodniopomorskim (3 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 11 osób, z czego:

11

kobiet

Męska forma nazwiska to POMADOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2958. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POMADOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie2 kobiety

  • małopolskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).