Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POMIANKOWSKA

Aktualność danych:

POMIANKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: lubelskim (7 osób), mazowieckim (7 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 37 osób, z czego:

37

kobiet

Męska forma nazwiska to POMIANKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2932. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POMIANKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • lubelskie7 kobiet

  • mazowieckie7 kobiet

  • świętokrzyskie6 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • wielkopolskie6 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).