Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PONIEWSKA

Aktualność danych:

PONIEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (18 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 88 osób, z czego:

88

kobiet

Męska forma nazwiska to PONIEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2881. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PONIEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie13 kobiet

  • małopolskie17 kobiet

  • mazowieckie3 kobiety

  • pomorskie10 kobiet

  • śląskie8 kobiet

  • warmińsko-mazurskie18 kobiet

  • wielkopolskie5 kobiet

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).