Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POPIELAREK

Aktualność danych:

POPIELAREK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (30 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 69 osób, z czego:

41

kobiet

28

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.46.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2928. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2905. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POPIELAREK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • lubuskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie12 mężczyzn, 18 kobiet

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: