Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POPIELSKA

Aktualność danych:

POPIELSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: mazowieckim (89 osób), wielkopolskim (89 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 494 osoby, z czego:

494

kobiety

Męska forma nazwiska to POPIELSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2475. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POPIELSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie52 kobiety

 • kujawsko-pomorskie34 kobiety

 • lubuskie4 kobiety

 • łódzkie32 kobiety

 • małopolskie20 kobiet

 • mazowieckie89 kobiet

 • opolskie11 kobiet

 • podlaskie9 kobiet

 • pomorskie16 kobiet

 • śląskie34 kobiety

 • świętokrzyskie28 kobiet

 • warmińsko-mazurskie6 kobiet

 • wielkopolskie89 kobiet

 • zachodniopomorskie26 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).