Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PROKOPOWICZ

Aktualność danych:

PROKOPOWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (376 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 2735 osób, z czego:

1358

kobiet

1377

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.99.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1646. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

1601. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PROKOPOWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie204 mężczyzn, 172 kobiety

 • kujawsko-pomorskie34 mężczyzn, 38 kobiet

 • lubelskie97 mężczyzn, 82 kobiety

 • lubuskie72 mężczyzn, 79 kobiet

 • łódzkie23 mężczyzn, 18 kobiet

 • małopolskie41 mężczyzn, 58 kobiet

 • mazowieckie188 mężczyzn, 181 kobiet

 • opolskie40 mężczyzn, 45 kobiet

 • podkarpackie74 mężczyzn, 69 kobiet

 • podlaskie56 mężczyzn, 54 kobiety

 • pomorskie84 mężczyzn, 94 kobiety

 • śląskie93 mężczyzn, 94 kobiety

 • świętokrzyskie22 mężczyzn, 29 kobiet

 • warmińsko-mazurskie84 mężczyzn, 49 kobiet

 • wielkopolskie34 mężczyzn, 40 kobiet

 • zachodniopomorskie121 mężczyzn, 135 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: