Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PRZYGODA

Aktualność danych:

PRZYGODA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (871 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 4201 osób, z czego:

2146

kobiet

2055

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1096. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

1131. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PRZYGODA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie109 mężczyzn, 139 kobiet

 • kujawsko-pomorskie84 mężczyzn, 72 kobiety

 • lubelskie19 mężczyzn, 24 kobiety

 • lubuskie29 mężczyzn, 27 kobiet

 • łódzkie80 mężczyzn, 106 kobiet

 • małopolskie51 mężczyzn, 57 kobiet

 • mazowieckie435 mężczyzn, 436 kobiet

 • opolskie34 mężczyzn, 33 kobiety

 • podkarpackie82 mężczyzn, 76 kobiet

 • podlaskie13 mężczyzn, 13 kobiet

 • pomorskie88 mężczyzn, 85 kobiet

 • śląskie306 mężczyzn, 282 kobiety

 • świętokrzyskie277 mężczyzn, 288 kobiet

 • warmińsko-mazurskie74 mężczyzn, 61 kobiet

 • wielkopolskie111 mężczyzn, 114 kobiet

 • zachodniopomorskie124 mężczyzn, 123 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: