Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PRZYTUŁA

Aktualność danych:

PRZYTUŁA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (620 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 3035 osób, z czego:

1545

kobiet

1490

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1495. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

1510. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PRZYTUŁA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie79 mężczyzn, 84 kobiety

 • kujawsko-pomorskie45 mężczyzn, 47 kobiet

 • lubelskie335 mężczyzn, 285 kobiet

 • lubuskie20 mężczyzn, 22 kobiety

 • łódzkie93 mężczyzn, 102 kobiety

 • małopolskie70 mężczyzn, 67 kobiet

 • mazowieckie145 mężczyzn, 154 kobiety

 • opolskie27 mężczyzn, 25 kobiet

 • podkarpackie99 mężczyzn, 95 kobiet

 • podlaskie39 mężczyzn, 36 kobiet

 • pomorskie82 mężczyzn, 74 kobiety

 • śląskie45 mężczyzn, 43 kobiety

 • świętokrzyskie112 mężczyzn, 101 kobiet

 • warmińsko-mazurskie67 mężczyzn, 53 kobiety

 • wielkopolskie71 mężczyzn, 72 kobiety

 • zachodniopomorskie75 mężczyzn, 87 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: