Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PSOTA

Aktualność danych:

PSOTA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (230 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 334 osoby, z czego:

163

kobiety

171

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.95.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2803. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2770. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PSOTA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie11 mężczyzn, 9 kobiet

  • małopolskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie3 kobiety

  • podkarpackie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • pomorskie4 kobiety

  • śląskie124 mężczyzn, 106 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).